Hvilken vej vælger du?

#detlaverjegogså, #Hvadkanjeg?

Tager du altid den lige vej? Den nemme og hurtige, når du skal holde en præsentation for dine medarbejdere eller kolleger.

Eller stopper du op? TRÆKKER vejret og TÆNKER over, hvordan du kan gøre det endnu bedre næste gang?

Hvis du er til den hurtige løsning, så prøv næste gang at være:

 • lidt mere tydelig
 • bare lidt skarpere
 • og vis eksempler, der fanger dit publikums opmærksomhed.

Jeg er sikker på, at du vil gøre et bedre indtryk, og at publikum vil værdsætte det. Måske vil I endda grine undervejs.

Et er sikkert.

De vil med sikkerhed huske præsentationen bedre.

Det tager måske lidt længere tid de første par gange – men så bliver det en del af rutinen. Hav en god dag.

hashtag#ledelse, hashtag#skarpformidling, hashtag#godweekend

Er man seriøs, når man skriver og redigerer børnebøger?

#Hvadkanjeg?

Flere siger til mig, at der er langt fra formidling af forskning, opsætning af større rapporter mm. til korrektur af børnebøger, men det synes jeg faktisk ikke. For processerne er stort set de samme.

For mig handler det om at finde det allerbedste frem i begge typer af materialer og klæde det på, så det kan klare en tur i trykken og ud på markedet.

En børnebog er ikke noget, man lige laver i en weekend

Det gælder om at finde detektiven frem i en selv, når man går i gang med at redigere teksten. For enhver sætning skal kigges igennem og hvert afsnit skal læses med kritiske øjne.

 1. Flyder historien?
 2. Er teksten forståelig?
 3. Er de enkelte sætninger stærke nok, eller kan de omskrives til en kortere og tydeligere version?
 4. Hvor højt må lixtallet være afhængig målgruppen?
 5. Hvem er målgruppen i øvrigt?
 6. Derefter skal der læses korrektur – flere gange og af forskellige personer og grammatikken skal ses igennem for alvor – og så skal orddelingerne tjekkes.

Opsætning, foto, copyrights og tryk

Om det er en rapport til erhvervslivet eller en børnebog er ikke vigtig for mig. Jeg forholder mig 100 % til tekst og opsætning.

Alt i alt er forskellen ikke stor, og jeg kan lide begge typer opgaver.

Så ja – jeg er stadig seriøs omkring mit arbejde, og jeg er virkelig glad i dag, da jeg netop har hentet fire børnebøger fra trykkeriet. Alle sammen skrevet af Mia Sinding og redigeret af undertegnede.

Detaljer og ensartethed

For mit vedkommende handler det om at dykke ned i opgaven, arbejde koncentreret med både tekster, fotos og den grafisk opsætning. Det kræver vedholdenhed og lyst til at arbejde med detaljer – plus samarbejde, da det er nødvendigt, at man er flere om at læse korrektur. En person er aldrig nok i mine øjne.

Dertil kommer etik om fotos og copyrights. Har alle sagt ja til at deltage på fotos? Følger man eks. diverse regler for fotos? Et enkelt foto kan ødelægge en hel produktion af en bog/rapport, og det er derfor vigtigt at overholde regler og efterleve aftaler.

Så er der alt omkring opsætning – forord og sideantal, der skal passe til for- og bagside på bogen. Der skal laves et prøveeksemplar med skæremærker og kvaliteten af grafik skal være i orden. Der skal vælges papir, og pludselig går det op for en, hvor mange typer papir, der er i den grafiske verden.

Endelig – for det tog lige mere end én weekend

Man står med bogen i hånden. Den er færdig, og man tør næsten ikke kigge i den. For der må bare ikke være fejl.

Men så kommer smilet. Jeg er stolt. Det var det hele værd.

DSC_0697

#læsevenlighed, #tekstforfatning, #kvalitetssikring, #elskerdetaljer

Keep it simple

#Hvadkanjeg?

Det handler om at forenkle og fortælle de rigtige historier. Ellers har de det med ikke at blive læst. Hvis de ikke bliver læst, er det ret meget spild at skrive dem. Det er derfor afgørende, at du forenkler dine tekster, så de bliver læst af:

 • din leder
 • dine kolleger – det kan også være på medarbejderportalen
 • jeres eksterne hjemmeside og på sociale medier
 • eksempelvis forældre på skolen.

Kommunikation er overalt i vores hverdag, men det er ikke altid, at den er klar nok. Vær høflig. Fordi det bemærkes 🙂 Lad visuelle eksempler, der støtter op om budskabet, indgå. Fordi det huskes bedre.

6_0379

Jeg kan tydeligt huske dette foto fordi der kun er en blomst. Den er skarp, enkel og smiler til dig.

Du kan her læse et par eksempler på kort og klar kommunikation, som du måske kan bruge i din hverdag.

Til din leder

Så han/hun hurtigt ved, hvad vedkommende skal gøre ved en given opgave for at godkende og afslutte den.

Kære Klaus
Vi er ved at være til vejs ende med rapporten. Du skal nu læse den igennem for sidste gang. Vi leder kun efter stavefejl nu. Når du har læst rapporten og jeg har læst den, sendes rapporten til tryk.
Bedste hilsner Julia

Til medarbejdere

Så de ved, hvad der skal sker og hvornår.

Kære alle
Mandag den 6. april kommer Arbejdstilsynet og besøger vores virksomhed. Nå de møder ind, vil de gå rundt og stille spørgsmål til flere. De bestemmer, hvem de stiller spørgsmål til. Efter mødet vil Hans kort fortælle om besøget i frokoststuen. Så snart besøget er slut, indkalder Hans til møde per mail. Vi håber på, at tidspunktet bliver cirka 12.00.
Bedste hilsner Julia

flowers-2022672_640


Til forældre på en skole

Vi arbejder ud fra tankegangen om, at børn gør det godt, hvis de kan – og hvis de ikke kan, må vi finde ud af hvorfor, så vi kan hjælpe!

Vi er kommet godt i gang med 2018 og inden længe er det vinterferie. Husk at give besked på Børneintra, om jeres børn holder vinterferie eller kommer i SFO. Vi skal have besked inden den 1. februar. Herefter kan man kun melde fra og ikke til.
For høj fart og ulovlige parkeringer
For mange forældre kører stærkt forbi skolen hver morgen. Når de har sat deres eget barn af, skal de videre til arbejdet hurtigst muligt. Det gør, at de glemmer de andre børn, der også er på vej til skolen. Det skaber farlige situationer hver dag.
Som skole opfordrer vi alle, der kan gå i skole til at gå. Det er en god ide at starte gå-busser i de små klasser. Det vil sige, at fire til fem forældre slår sig sammen i en gruppe og skiftevis følger børnene hver morgen. På sigt kan børnene gå selv i grupper. Hvis man ikke har mulighed for at gå, så henstiller vi til, at man parkerer lidt længere væk fra skolen og går det sidste stykke vej. Herved kan vi undgå ulovlige parkeringer og farlige situationer.
Det betaler sig at tegne
Lone fra 3. c har vundet Trygfondens årlige tegnekonkurrence ”Selvportræt 2017”.
Lone siger, at hun finder ro i at tegne. Hun er ordblind og bogstaverne flyver vidt omkring, når hun læser. Anderledes går det for sig, når hun tegner. Her kommer farverne og stregerne nemt ud ad hånden, og hun falder til ro. Hun kan bedst lide at tegne dyr eller situationer fra hendes hverdag. Vi ønsker Lone et stort tillykke.
Idas tegning_1
Af: JULIA, HA & Cand.merc. med 21 års erfaring i at arbejde med web-platforme og i at skrive digitale tekster.

#tydelighed, #kommunikation, #keepitsimple

Husker du 10 minutters planlægning hver morgen?

#Hvadkanjeg?

Forberedelse og atter forberedelse

… fik jeg engang at vide af en mentor. For mig har det gjort en kæmpe forskel. Jeg har nemlig behov for at forberede mig – for at ramme plet. Så jeg har samlet lidt gode råd til systematisk at forberede og planlægge på den gode måde.

10 minutter

Lav en digital To Do-liste

Skriv To Dos i bydeform. Det er simpelt og gør det klart, hvad du skal.

 • Skriv til Helle, Logistik
 • Ring til Peter Laursen

Jeg bruger Trello, der er digitale “gule sedler”. Trello giver dig overblik og kan deles med dem, du arbejder sammen med. Det er endda gratis og hvem har ikke brug for overblik?

Den vigtige forventningsafstemning

Inden en større projektopgave er det vigtigt at tale alle delopgaver igennem. Hvad kan du tilbyde? Hvad skal der helt konkret laves? Er der huller i forhold til, hvad du og kunden ønsker?

Det kan ikke siges tydeligt nok, at der skal være en klar aftale om, hvad der skal laves. Send listen med aftalte opgaver til kunden og følg op, når en delopgave er løst. Tydelighed skaber arbejdsro og klarhed.

Lav med succes en drejebog

Jeg har gode erfaringer med at lave en drejebog til mine ledere inden events og vigtige møder:

 • 9.00: Vi møder ind
 • 9.30: Henrik præsenterer program, Hanne er mødeleder osv.
 • 16.00: Henrik præsenterer de emner, som der var enighed om og forklarer, hvad der skal gøres fremadrettet

Det skaber igen afklaring om, hvem der gør hvad.

Lav en kort plan til medarbejdere

Hvis du vil have færre spørgsmål fra kolleger til møder og events, er det en god ide at give dem en plan, når de ankommer. Her kan de læse programmet, hvornår og hvad de skal spise, hvornår de starter næste dag osv. Det kan virke detaljeret og unødvendigt, men det giver færre praktiske spørgsmål undervejs. Alle ved, hvad de skal, og du får ro til at lave dit arbejde.

Tak for sidst siger bare så meget

Det er altid en god ide at afslutte møder og events med at sige tak for sidst. Det er ikke kun almindelig høflighed, men ris og ros kommer mere naturligt, når der bliver sagt tak for sidst og giver et godt input til næste gang. Derudover skal du selvfølgelig vedlægge PowerPoints mm.

Hav en god dag 🙂